Mittelalter 2001/1
Heft 2001/1    4. Artikel

Burgruine Gams – Archäologische Ausgrabungen und Bauanalyse

Resumaziun

par Ulrike B Gollnick

In project da construcziun en il conturn dal chastè da Gams, scuvrì il 1963, è stà il motiv per las exchavaziuns urgentas dals onns 1999 e 2000. Vi d'ina chasa purila dal Toggenburg ch'exista en la furma originala da la fin dal 18avel tschientaner vulev'ins construir in'annexa. Documents dal chastè mancan, e perquai eran ils resultats da las exchavaziuns il sulet indizi per il lieu e la furma da la ruina existenta da fin a quatter meters autezza.

L'entir cumplex sa cumpona d'in chastè central monofasal construì sin in fundament en furma da trapez cun ina part d'abitar, ina curt ed in mir da tschinta ch'enserra ils edifizis d'abitar. Sin fundament da la situaziun topografica da la terrassa pudess l'entir spazi avair cumpiglià 90 m × 50 m. Datas da chats, 14C-analisas e la tecnica da construir ils mirs cumprovan ch'il chastè è stà abità mo en il 13avel tschientaner. El è vegnì destruì d'ina unica stremblida vehementa, eventualmain d'in terratrembel, ed alura danovamain reconstruì. Las analisas archeologicas ed ils chats (ossa d'animals, parts d'armas, restanzas da culada da bronz, cheramica senza glasura da vaschella e pignas) èn pauc infurmativas en quai che pertutga ils construiders ed abitants dal chastè. Ina pigna da maiolica ed in vasch da cheramica ritgamain decorà na represchentan strusch l'entir inventari, ma èn in indizi per ina tscherta bainstanza dals signurs dal chastè da Gams.

Translaziun: Lia rumantscha, Cuira

Gollnick, Ulrike B : Burgruine Gams – Archäologische Ausgrabungen und Bauanalyse
Mittelalter – Moyen AgeMedioevoTemp medieval, Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins, 6. Jahrgang 2001, Heft 1, .

platzhalter

 
platzhalter
 
 
DE
FR
IT
RO
 
Geschäftsstelle des Schweizerischen Burgenvereins · Blochmonterstrasse 22 · CH–4054 Basel
T +41 (0)61 361 24 44
info@burgenverein.ch / praesident@burgenverein.ch