Mittelalter 2003/4
Heft 2003/4    2. Artikel

Holzpfähle in der Thur bei Andelfingen – Zeugen einer langen Brückengeschichte

Resumaziun

par Christian Bader

Durant las lavurs da construcziun en l'aua ha il servetsch archeologic dal chantun Turitg gì l'occasiun d'examinar e salvar dal 1998 fin il 2002 en tut 94 pals da lain en il letg da la Thur ad Andelfingen. La gronda part dals pals era da lain da ruver ed appartegneva a 12 artgs da punts scrudadas. Las examinaziuns dendrocronologicas han pudì cumprovar l'existenza da duas punts anteriuras en la vischinanza dal passagi sur il flum, il qual è vegnì construì il 1814/1815 e vegn duvrà anc oz. Il pli vegl artg ch'ins ha pudì eruir tras las retschertgas archeologicas da la punt, la quala è vegnida numnada per l'emprima giada il 1324 en ina funtauna scritta, datescha dal temp enturn 1360. Lavurs da reparatura u remplazzaments d'artgs pli vegls e donnegiads èn vegnids fatgs en intervals regulars da trenta fin quaranta onns, numnadamain 1381, 1424, 1451 e 1481. Ils pals da l'artg numer 6 agiuntà il davos mussan per l'emprima giada pizs rinforzads cun chalzers da pals. L'emprima punt n'era betg cuverta ed era concepida sco simpel piogn.

A l'entschatta dal 16avel tschientaner è vegnida construida ina punt da lain cuverta cumplettamain nova. Quatter artgs, che sa cumponivan mintgamai dad otg pals da ruver rinforzads cun chalzers da pals e che avevan ina largezza da radund 15 m, furmavan il fundament per il nov passagi. Las plantas che han servì a construir la punt èn vegnidas pinadas il 1507. Sin fundament da funtaunas scrittas davart reparaturas, las qualas na sa laschan però betg pli cumprovar archeologicamain, sto la punt avair gì numerus donns. Malgrà quai ha ella servì bunamain traitschient onns al traffic local e regiunal. Pir il 1799 è ella vegnida destruida durant l'occupaziun da la Svizra tras Napoleun.

L'onn 1815 ha la finala la punt da lain dad oz pudì vegnir surdada al traffic. Da las lavurs da reparatura vi da questa punt dattan perditga indesch pals da pign pinads il 1874 cun chalzers da pals che derivan d'ina plattafurma da lavur.

Translaziun: Lia rumantscha, Cuira

Bader, Christian : Holzpfähle in der Thur bei Andelfingen – Zeugen einer langen Brückengeschichte
Mittelalter – Moyen AgeMedioevoTemp medieval, Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins, 8. Jahrgang 2003, Heft 4, .

platzhalter

 
platzhalter
 
 
DE
FR
IT
RO
 
Geschäftsstelle des Schweizerischen Burgenvereins · Blochmonterstrasse 22 · CH–4054 Basel
T +41 (0)61 361 24 44
info@burgenverein.ch / praesident@burgenverein.ch