Mittelalter 2008/1
Heft 2008/1    5. Artikel

Novas davart l’istorgia da construcziun dal chastè da Sargans

par Alfred Hidber

Grazia a sia funcziun sco sedia da la chastellania dals Vegls Lieus confederals n’è la residenza originara dals conts da Montfort-Werdenberg-Sargans betg ida en muschna. Dapi ch’il chastè è vegnì en possess da la vischnanca da Sargans l’onn 1899 hai dà trais restauraziuns pli grondas: l’onn 1900 ha Eugen Probst procurà per ina restauraziun cumpletta, l’onn 1964 è vegnì restaurà l’interiur da la tur principala (Walther Sulser), l’onn 1969 è vegnì restaurà l’exteriur (Walter Fietz). Perquai che l’ultima restauraziun n’ha betg cumpiglià ina perscrutaziun da la construcziun, è vegnida realisada ina tala sin basa privata. Grazia ad ella han ins fatg novas scuvertas davart l’istorgia da construcziun dal monument. Pli novas observaziuns da detagl e retschertgas dendrocronologicas vi da las travs da la tur principala han purtà ulteriurs scleriments. Bleras dumondas vegnan dentant a restar avertas.

Ins po supponer che la tur principala è vegnida construida l’onn 1200 en il lieu dad ina construcziun precedenta. Suenter che la tur è vegnida destruida l’onn 1280 tras in incendi, è ella vegnida auzada e cumplettada cun ina curnisch dentada sisum. Il tetg d’oz remplazza in tetg a quatter alas pli pendent, ch’è probablamain vegnì mess sin la curnisch en il 14avel tschientaner.

Suenter la sbuvada dal palaz l’onn 1459, ha l’onn 1460 cumenzà ina reconstrucziun. La dimensiun da quella na pon ins betg pli eruir exactamain. Segir pertutga ella era parts dals tracts colliads en il sid ed en l’ost cun la tur. Tut las duas parts ston però – considerond lur mirs il pli giusum – esser pli veglias.

In’ultima renovaziun han ils Confederads fatg ca. en ils onns 1505–10, cura ch’il chastè è daventà sedia da la podestataria. Integrond ils mirs pli vegls, han ins construì lezza giada il palaz ch’exista anc oz.

(Lia Rumantscha, Cuira/Chur)

Hidber, Alfred : Neues zur Baugeschichte des Schlosses Sargans
Mittelalter – Moyen AgeMedioevoTemp medieval, Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins, 13. Jahrgang 2008, Heft 1, 24 - 40.

platzhalter

 
platzhalter
 
 
DE
FR
IT
RO
 
Geschäftsstelle des Schweizerischen Burgenvereins · Blochmonterstrasse 22 · CH–4054 Basel
T +41 (0)61 361 24 44
info@burgenverein.ch / praesident@burgenverein.ch